Com és la teràpia psicològica?

El meu objectiu és ajudar a les persones a resoldre un conflicte,a gestionar emocions que estan causant algun tipus de malestar, confusió, a trobar les causes així com opcions i alternatives davant algun tipus de bloqueig, i, a prendre consciència des de l’autoconeixement per poder decidir què fer i com es vol fer, partint de la base que el psicòleg acompanya, assessora, guia … però que l’aptitud i habilitats estan en cada persona. Per això m’agrada tenir en compte els recursos què disposa cada persona per treure’n el màxim potencial, acompanyant-lo amb les pautes i dinàmiques què cada persona requereixi.

M’agrada a més, la psicologia positiva basada en resultats; on la persona gestiona el què li crea conflicte cap a un canvi ja sigui en acció i pensament, on posar el punt d’enfocament en el què tinc i no només en el què em manca.

La base de la teràpia són els pensaments i les emocions: observar creences limitants, patrons que repetim inconscientment sense adonar-nos i que a nivell emocional ens desgasten o ens desmotiven. La meva tasca és què puguis detectar aquest patró què incideix, qüestionar-lo i oferir una alternativa diferent. Com deia Albert Einstein “si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. El nostre malestar no ve de la situació què vivim sinó del què pensem sobre ella i de la nostra percepció. A partir d’un procés de treball de teràpia es planteja un nou camí, diferent, des del qual poder afrontar pors, guanyar autoconfiança i millorar l’autoestima. Si sóc conscient del que em passa i tinc les opcions i vies de com canviar-ho, puc decidir què vull fer.

Encara que la meva formació acadèmica és cognitiva-conductual, cada persona és diferent. Per això, considero que no hauria d’haver una sola línia de treball, sinó conèixer les eines suficients per poder aportar a cada persona allò que necessita, en aquest mateix moment. Per a mi, així és més real i honest.